Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-741/10

GORENJE, d.d., Velenje

Odstop člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., sta dne 31.5.2010 prejela izjavo člana nadzornega sveta, Krešimirja Martinjaka, ki je v nadzornem svetu predstavljal interese zaposlenih, da z 31.5.2010 odstopa z mesta člana nadzornega sveta Gorenje, d.d.

Krešimir Martinjak je odstopil izključno iz pravno-formalnih razlogov. Ob dejstvu, da so delničarji na 14. skupščini delničarjev Gorenja, d.d., dne 28.5.2010 potrdili spremembe 15. člena statuta družbe, ki govori o številu in strukturi članov nadzornega sveta, na način, da šest članov nadzornega sveta zastopa interese kapitala, štirje člani pa interese zaposlenih, bi bila po vpisu sprememb statuta v sodnem registru trenutna sestava nadzornega sveta v nasprotju s statutom. Na podlagi odstopne izjave bo nadzorni svet družbe sestavljen v skladu s spremembo statuta, kot ga je potrdila skupščina delničarjev dne 28.5.2010.  

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 01.06.2010