Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-167/10

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlog sklepa skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi s 15. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v četrtek, 15.7.2010, ob 12. uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je

  • dne 21.6.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju: VZMD) k točki 5 dnevnega reda »Imenovanje novega člana nadzornega sveta«

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 23.06.2010