Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-926/10

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje krepi svojo vlogo na področju ekologije

Družba Gorenje, d.d., povečala lastniški delež v družbi Gorenje Surovina d.o.o

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., je dne 12.7.2010 od Probanke, d.d., kupilo 21,44 % delež družbe Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Maribor in tako postalo lastnik 72,44 % deleža družbe Gorenje Surovina. S tem nakupom Gorenje uresničuje strategijo krepitve na področju ekologije, ki jo je pričelo razvijati predvsem v skladu s pripravami na uvedbo evropske direktive o odpadni električni in elektronski opremi.

Gorenje , d.d., ob upoštevanju dejstva, da ima Gorenje Surovina, d.o.o., 27,29 %  lastni delež, tako obvladuje družbo Gorenje Surovina d.o.o. z 99,73 % deležem.

Področje ekologije in energetike je v strateškem načrtu Gorenja opredeljeno kot poslovna dejavnost, ki ima velik potencial rasti. Cilj področja je ponuditi globalni servis na področju ravnanja z odpadki predvsem industrijskim uporabnikom v Sloveniji in državah JV Evrope.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 19.07.2010