Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-981/10

GORENJE, d.d., Velenje

IFC in komercialne banke potrdile financiranje za prestrukturiranje dolgoročnega dolga Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje in mednarodna finančna korporacija IFC sta dne 4.8.2010, v sodelovanju s tremi komercialnimi bankami, s podpisom dogovora zagotovili Gorenju dodatna posojila, namenjena prestrukturiranju ročnosti posojil Gorenja.

IFC bo tako Gorenju neposredno zagotovil posojilo v višini 50 milijonov evrov, s sodelovanjem  treh komercialnih bank,  pa mu je omogočil še dodatna posojila v višini 51,7 milijonov evrov. Vsa posojila bodo namenjena odplačilu obstoječih posojil, ki zapadajo v letu 2010 in 2011. S posojili, katerih ročnost je med 5 in 7 leti Gorenje krepi finančno stabilnost poslovanja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 10.08.2010