Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1075/10

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., obvešča javnost, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-15/2010-6, z dne 2.9.2010, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d.d., za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

Prospekt za prodajo največ 1.876.876 navadnih kosovnih delnic na ime oznake GRVG, v skupni vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti bo javno objavljen v četrtek, 9.9.2010.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 03.09.2010