Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-261/11

GORENJE, d.d., Velenje

Marko Mrzel novi član uprave Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 3. marec 2011 – Nadzorni svet Gorenja je na današnji seji imenoval Marka Mrzela za novega člana uprave Gorenja, pristojnega za področje financ in ekonomike.

Marko Mrzel je bil od leta 2003 do imenovanja za člana uprave direktor Gorenjevega komercialnega podjetja v Beogradu; v podjetju je opravljal tudi funkcijo finančnega direktorja. Poslovno pot v Skupini Gorenje je začel leta 2001 kot direktor dokupnega programa. 

Leta 1995 je diplomiral na Tehniški fakulteti v Mariboru. Po univerzitetnem študiju je nadaljeval s podiplomskim študijem MBA v Radovljici pod okriljem ljubljanske Ekonomske fakultete in leta 1999 pridobil naziv magister ekonomskih znanosti, smer finance.

Marka Mrzela je nadzornemu svetu za člana uprave predlagal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac v skladu s svojo funkcijo mandatarja uprave.

Mandat člana uprave je nastopil danes, 3. marca. Funkcijo bo opravljal do izteka mandata sedanji upravi t.j. do 18. julija 2013.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 04.03.2011