Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-31/11

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne  12. 5. 2011 smo od družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, na dan 5. 5. 2011 odsvojil 214.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. S tem se je delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., znižal od 3,53 % na 2,19 %. KD Rastko, delniški, je na dan 5. 5. 2011 odsvojil 67.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. Delež vseh glasovalnih pravic v družbi se je znižal od 1,46 % na 1,04 %. KD Delniški, dohodkovni, je na dan 5. 5. 2011 odsvojil 56.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. Delež vseh glasovalnih pravic v družbi se je znižal od 0,69 % na 0,34 %.  

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 13.05.2011