Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-821/11

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje sklenilo z Deutsche Bank posojilo Schuldscheindarlehen v višini 100 milijonov evrov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje d.d., Partizanska 12, Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je 5.7.2011 podpisala z Deutsche Bank Aktiengesellschaft, kot organizatorjem posla in agentom, dve t.i. Schuldscheindarlehen posojili v skupni višini 100 milijonov evrov.  Posojilo Schuldscheindarlehen je vrsta dolžniškega instrumenta, ki se že vrsto let uporablja v nemško govorečih državah. V osnovi je to bilateralno posojilo, namenjeno znanemu krogu investitorjev, pri čemer tovrstno posojilo ne kotira na borzah in je sestavljeno po nemškem pravu.

Gorenje, d.d., je prvič v zgodovini poslovanja sklenilo tovrstni posojili. Z njima je diverzificiralo vire financiranja in nadaljevalo s prestrukturiranjem kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne finančne obveznosti. Posojili sta sklenjeni na nezavarovani osnovi z ročnostjo 3 in 5 let in odplačilom glavnice v enkratnem znesku. Sklenitev posojil kaže na veliko zaupanje in ugled, ki ga Gorenje uživa na mednarodnih finančnih trgih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 08.07.2011