Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
FC-57/11

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba finančnega koledarja za leto 2011

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze d.d., ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo o spremembi finančnega koledarja družbe Gorenje, d.d., Velenje, in sicer bo Povzetek ocene poslovanja za leto 2011 ter poslovnega načrta za leto 2012 objavljeno 20. 12. 2011.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 11.11.2011