Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-65/11

GORENJE, d.d., Velenje

Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 114. člen

Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2011 je na svoji 17. seji dne 11.11.2011 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 11.11.2011