Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-89/11

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 123. člen

Dne  29. 11. 2011 smo od družbe Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Trdinova 4, SI-1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je NFD1, delniški podsklad Krovnega sklada NFD, na dan 24. 11. 2011 pridobil 70.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. S tem se je delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., povečal od 4,6201 % na 5,0602 %.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 29.11.2011