Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1368/11

GORENJE, d.d., Velenje

Objava strateškega načrta 2012-2015 in poslovnega načrta za leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Gorenje je letos pripravila nov strateški načrt, ki ga je nadzorni svet potrdil konec avgusta, na včerajšnji seji pa je prejel še končno verzijo z vsemi dopolnitvami v finančnem in organizacijskem smislu. V skladu z načrtom načrtuje večjo osredotočenost na temeljno dejavnost izdelkov in storitev za dom, ki bo v zaključnem strateškem letu 2015 predstavljala že približno 90 odstotkov poslovanja. Med ključne poslovne cilje je Gorenje uvrstilo povečanje dobičkonosnosti poslovanja in sicer na ravni EBIT marže, ki bo v letu 2015 znašala več kot 5 odstotkov ter rast prihodkov od prodaje na približno 1,5 milijarde evrov v letu 2015 pri 3,8-odstotni skupni letni stopnji rasti, s čimer bo Skupina Gorenje rasla več kot evropski trg. Za večjo odpornost na učinke finančne krize načrtuje rast prostega denarnega toka na vsaj 40 milijonov evrov v letu 2015 in znižanje zadolženosti.

Nadzorni svet je na včerajšnji seji potrdil poslovni načrt za leto 2012, ki bo za Skupino Gorenje še vedno izredno zahtevno, saj se bodo težavne gospodarske in finančne razmere iz letošnjega leta nadaljevale. Skupina načrtuje prihodke od prodaje v višini skoraj 1,4 milijarde evrov. Primerljivo (brez upoštevanja družbe Istrabenz Gorenje) bodo prihodki v letu 2012 za 7,4 odstotka višji kot ocenjeni letos. Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 50 milijonov evrov bo za dobrih 31 odstotkov višji od ocenjenega letos, čisti dobiček pa je načrtovan v višini 13,4 milijona evrov ali za 45,6 odstotka odstotkov več od ocenjenega letos. Ključni cilji za naslednje leto bodo povečevanje dobičkonosnosti poslovanja, rast pozitivnega prostega denarnega toka na 28,6 milijona evrov in zniževanje zadolženosti. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 20.12.2011