Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-156/12

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlog sklepov skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi z 18. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v četrtek, 5.7.2012, ob 13. uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je

  • dne 6.6.2012 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: MDS) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje revizorja«

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 13.06.2012