Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-203/12

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih 18. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

objavlja sklepe 18. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v četrtek, 5. julija 2012 ob 13. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 05.07.2012