Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-882/12

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o odstopu člana nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d., sta 23. avgusta 2012 prejela izjavo dr. Petra Kraljiča, da s 23. avgustom 2012 iz osebnih razlogov nepreklicno odstopa s funkcije člana nadzornega sveta.

Kot član nadzornega sveta je zastopal interese delničarjev, regije in sodelavcev, štiriletni mandat pa je nastopil 19. julija 2010. V tem času je s svojim vrhunskim strokovnim znanjem in bogatimi mednarodnimi izkušnjami v sodelovanju z ostalimi člani nadzornega sveta in upravo zelo pripomogel k nadgradnji strategije ter korporativnega upravljanja Gorenja in preoblikovanju Gorenja v mednarodno korporacijo. Po dveh letih polnega angažmaja se je iz razlogov osebne narave odločil za predčasno prekinitev mandata. Delničarjem Gorenja se zahvaljuje za dano priložnost, upravi in nadzornemu svetu pa za konstruktivno sodelovanje.

Ob odhodu iz nadzornega sveta Gorenja je dr. Kraljič izjavil naslednje: »V čast mi je bilo, da sem v Gorenju, ki je največji slovenski izvoznik in najbolj internacionalizirano podjetje v Sloveniji, zastopal ne samo interese delničarjev, temveč tudi sodelavcev, regije in našega gospodarstva. Prepričan sem, da smo z razvojem na vseh področjih strategije, poslovanje ter korporacijskega upravljanja, ki smo ga člani nadzornega sveta postavljali skupaj v konstantnem dialogu z upravo in nadzornim svetom, Gorenju začrtali dobro osnovo in da je Gorenje na pravi poti, da se še naprej uspešno razvije kljub izjemno težkim razmeram v svetu, v regiji in v sektorju bele tehnike.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 24.08.2012