Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-443/13

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje uspešno izdalo 8-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 21 milijonov evrov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 26. april 2013 – Gorenja, d. d., je 25. aprila 2013 uspešno izdalo 8-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 21 milijonov evrov z obrestno mero 4,45 %. Gorenje z izdajo komercialnih zapisov razpršuje kratkoročne dolžniške vire financiranja ter uravnava medletna nihanja v ustvarjanju prostega denarnega toka.

Celotna izdaja obsega 21.000 apoenov po 1.000 evrov, ki jih je vplačalo 54 investitorjev. Komercialni zapisi bodo izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi in bodo prosto prenosljivi.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru javne ponudbe za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kot jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, za Gorenje opravlja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 26.04.2013