Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NI-7/13

GORENJE, d.d., Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d.d. na organizirani trg

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d. sporoča, da je uspešno zaključila izdajo 8-mesečnih komercialnih zapisov kljub izredno zaostrenimi makroekonomskimi razmerami v Sloveniji. Komercialni zapisi z oznako GRV01 nosijo 4,45 - odstotno obrestno mero, skupna nominalno vrednost izdaje pa znaša 21 milijonov EUR.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.

Izdajatelju je na plavajočem računu pri KDD preostalo še za 4 milijone komercialnih zapisov, ki jih namerava prodajati potencialnim vlagateljem  še v roku 150 dni po dnevu začetka njihovega obrestovanja (25.4.2013).

Več informacij glede komercialnih zapisov in njihove naknadne prodaje je vsebovanih v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 07.05.2013