Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-919/13

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenju dolgoročno sindicirano posojilo SID banke in NLB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac, predsednik uprave NLB Janko Medja in predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan so danes, 19. septembra, podpisali pogodbo, s katero bosta NLB in SID banka Gorenju zagotovila dolgoročno sindicirano posojilo v višini 30 milijonov evrov. NLB in SID banka s tem izražata zaupanje v Gorenjevo strategijo razvoja in se predstavljata kot proaktivna partnerja slovenskemu gospodarstvu tudi v kriznem obdobju, pri čemer so najpomembnejši zlasti pogoji in ročnost  kredita. Ročnost posojila Gorenju je 5 let, pri čemer prejeto posojilo ne povečuje zadolženosti Gorenja.

Banki NLB in SID bosta v odobreno posojilo prispevali vsaka po polovico zneska. Gorenje bo sredstva namenilo za investicije v prenos proizvodnje pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev iz Švedske v Slovenijo (Velenje) ter za nadaljnje izboljšanje strukture ročnosti obstoječih virov financiranja.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac: »Z novim dolgoročnim posojilom krepimo finančno stabilnost Skupine Gorenje, kar je v času še vedno težkih razmer na tržiščih in glede na prestrukturiranje, ki ga izvajamo in katerega del so tudi strateške selitve proizvodnje, zelo pomembno. Sindicirano posojilo je izkaz zaupanja NLB in SID banke v Gorenje in Gorenjevo strategijo razvoja, vendar tudi potrditev, da slovenske banke zagotavljajo financiranje kakovostnih projektov. Gorenje s SID banko sodeluje že zelo dolgo tako na finančnem kot zavarovalniškem področju, tovrstnemu sodelovanju se s svežim posojilom ponovno priključuje tudi NLB.«

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan: »S tem financiranjem nadaljujemo uresničevanje svoje vloge, da kot razvojna banka spodbujamo razvoj slovenskih podjetij, tako da jim omogočamo izenačitev finančnih pogojev. S tem omogočamo večjo konkurenčnost podjetij, ki ohranjajo in ustvarjajo delovna mesta ter prispevajo k trajnostnemu razvoju Slovenije.«

Predsednik uprave NLB Janko Medja: »NLB aktivno spremlja in finančno podpira najbolj vitalni del slovenskega gospodarstva, ki je kljub izjemno zahtevni situaciji doma in ostri konkurenci na tujem razvojno usmerjeno, ima trge, prave produkte in tudi ustrezen denarni tok.  Za dobre družbe, kot je Gorenje, je v NLB vedno interes za sodelovanje; vedno smo veseli, ko lahko investiramo v dobre projekte. Ponosni smo, da smo v konkurenci bank finančni partner Gorenja in da naše sodelovanje ponovno krepimo.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 19.09.2013