Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-955/13

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 4.10.2013 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2013/40264, z dne 4.10.2013. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 66.378.217,32 EUR na 76.060.181,93 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 15.906.876 na 18.227.062 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Izdajatelj je že izdal KDD d.d., Ljubljana, nalog za izdajo delnic v nematerializirani obliki in opravil ustrezne postopke, potrebne za njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, katerega upravljavec je Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenija.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 07.10.2013