Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-60/13

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne  17.10.2013 smo od družbe PANASONIC CORPORATION, 1006 Oaza Kadoma, Kadomacity 571-8501, Osaka, Japonska, prejeli obvestilo, da je na dan 11.10.20113 pridobila 2.320.186 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 12,7293 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.. Pred pridobitvijo družba ni posedovala delnic izdajatelja Gorenje, d.d., z oznako GRVG.

Dne 11.10.2013 smo od družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 2.320.186 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzela družba PANASONIC CORPORATION, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 11.10.2013 zmanjšal s 22,2207 % na 19,3921 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Dne 17.10.2013 smo od družbe NFD 1, mešani fleksibilni podsklad - Jug, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 2.320.186 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzela družba PANASONIC CORPORATION, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 11.10.2013 zmanjšal s 5,0972 % na 4,4483 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 18.10.2013