Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
FC-65/13

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2013 – sprememba

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., objavlja spremembo predvidenega datuma objave (15.11.2013) za Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2013, in ponovno objavlja finančni koledar za poslovno leto 2013, ki se nahaja v pripetem dokumentu. Rezultati poslovanja v obdobju januar-september 2013 bodo objavljeni v tednu od 18.11. do 22.11.2013. Zaradi bližajoče se objave Prospekta za javno ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., kjer bo med drugim objavljena tudi revidirana ocena poslovanja Skupine Gorenje za leto 2013, namerava družba objaviti oba dokumenta, torej tako obdobno poročilo kot tudi prospekt, na isti dan.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 14.11.2013