Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1096/13

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo v zvezi s ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., objavlja Obvestilo v zvezi s ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 20.11.2013