Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-18/13

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Dodatek k prospektu in osvežen časovni potek Ponudbe

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-9/2013-8, z dne 29.11.2013, kjer je ATVP potrdila Dodatek k prospektu, objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Dodatek k prospektu in osvežen časovni potek Ponudbe.

Naveden dokument je na razpolago tudi na sedežu izdajatelja ter na vseh mestih za vpis in vplačilo novo izdanih delnic, objavljena pa sta tudi na spletnih straneh www.gorenje.com,  www.nlb.si  in www.dmbzwbk.pl  od 2.12.2013 dalje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 02.12.2013