Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-21/13

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Določitev Ponudbene cene v PLN

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s Prospektom za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti, ki ga je z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-9/2013-4, z dne 19.11.2013 potrdila ATVP, objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Določitev Ponudbene cene v PLN.

Naveden dokument je na razpolago tudi na sedežu izdajatelja ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.dmbzwbk.pl  od 5.12.2013 dalje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 05.12.2013
Pripeti dokumenti:  določitev ponudbene cene