Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-23/13

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Agenti in poslovalnice (točke za storitve za stranke) DM BZ WBK na Poljskem

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s Prospektom za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti,  ki ga je  z  odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-9/2013-4, z dne 19.11.2013  potrdila ATVP, objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Seznam agentov in poslovalnic (točke za storitve za stranke) DM BZ WBK na Poljskem.

Naveden dokument je na razpolago tudi na sedežu izdajatelja ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.dmbzwbk.pl  od 6.12.2013 dalje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 06.12.2013