Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1255/13

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.12.2013 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2013/54315, z dne 23.12.2013. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 76.060.181,93 EUR na 92.240.139,36 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 18.227.062 na 22.104.427 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Predvidoma se bo trgovanje z novo izdanimi delnicami začelo v ponedeljek, 30.12.2013, na Ljubljanski in Varšavski borzi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 23.12.2013