Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-40/13

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126.

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 23.8.2013, za 3.877.365 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 18.227.062 delnic na 22.104.427 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 22.104.427. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,5488 %.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 31.12.2013