Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-200/14

GORENJE, d.d., Velenje

Spremembe deležev v lasti članov uprave in nadzornega sveta

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 117.

Dne 17.3.2014 je član uprave gospod Peter Groznik na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 9.999,25 EUR pridobil 2.500 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Groznika 7.140, njegov delež glasovalnih pravic pa 0,0325%.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 17.03.2014