Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-280/14

GORENJE, d.d., Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo 9-mesečnih komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV02 nosijo 4,00-odstotno obrestno mero, skupna nominalno vrednost izdaje pa znaša 35 milijonov EUR.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.

Več informacij glede komercialnih zapisov in njihove naknadne prodaje je vsebovanih v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 02.04.2014