Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
FC-20/14

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2014 - Sprememba

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., objavlja spremembo datumov objave Letnega poročila družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za leto 2013 ter Poročila o poslovanju družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje  v obdobju januar-marec 2014.

Oba dokumenta (letno poročilo za leto 2013  in poročilo o poslovanju v prvem četrtletju 2014) bosta objavljena 25. 4. 2014.

Objava letnega poročila je bila prvotno načrtovana 18.4.2014, objava poročila o poslovanju v prvem četrtletju pa 23.5.2014.

Tudi Poročilo o poslovanju v obdobju januar-junij 2014 bo Gorenje,d.d., objavilo prej, kot napovedano in sicer bo objava rezultatov poslovanja v prvih šestih mesecih leta 21.8. 2014 in ne 29.8. 2014.

Spremenjen  finančni koledar za poslovno leto 2014 se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 16.04.2014
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2014