Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-356/14

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 50. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Uprava Gorenja odslej v razširjeni sestavi

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji 50. seji, dne 24.4.2014 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2013 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Nadzorni svet je na seji tudi potrdil predlog predsednika uprave Franja Bobinca za razširitev uprave in za novega člana imenoval dr. Petra Kukovico, ki bo v upravi odgovoren za upravljanje dobavne verige/ logistike, kakovost, IT in organizacijo. Mandat bo nastopil 28. aprila 2014.

Dr. Peter Kukovica je od sredine junija 2013 do nastopa mandata člana uprave opravljal funkcijo svetovalca predsednika uprave Gorenja. Njegovo področje dela je obsegalo iskanje rešitev za boljše obvladovanje kompleksnosti, oskrbne verige in izboljšanje stroškovne učinkovitosti ter spremljanje realizacije strateških projektov in ciljev.                             

Pred prihodom v Gorenje je bil med drugim predsednik uprave podjetja Iskra Sistemi, d.d., namestnik direktorja v AMZS d.d. in pomočnik generalnega direktorja za strateški razvoj in marketing v družbi ACH d.d. Je predsednik nadzornega sveta banke Nova KBM d.d. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (1989) in nato nadaljeval s podiplomskim študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je doktoriral s področja poslovodenja in organizacije (1998).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 25.04.2014