Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-111/14

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlog sklepov skupščine

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 4.7.2014, ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je

  • dne 2.6.2014 prejela nasprotni predlog delničarja NFD 1, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, k predlogu pod 5. točko dnevnega reda “Imenovanje članov nadzornega sveta”

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 06.06.2014
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog NFD1