Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-157/14

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange),

objavlja sporočilo za javnost in sklepe 21. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v petek, 4. julija 2014 ob 11. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 04.07.2014