Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-593/14

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje z Gorenjsko banko sklenilo pogodbo o konverziji terjatev v delnice

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Kranj, 10. julij 2014  — V skladu s sklepom 20. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., z dne 23. 8. 2013 o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki sta Gorenje in Gorenjska banka danes sklenili pogodbo o konverziji terjatev Gorenjske banke v višini 5.668.365,46 EUR v delnice Gorenja. Gorenjska banka bo delnice vplačala po ceni 4,31 EUR, ki je bila potrjena na 20. skupščini delničarjev in bo s tem pridobila 1.315.166 novo izdanih delnic Gorenja.

Gorenje bo v prihodnjih dneh pričelo s postopki vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in izdaje delnic v Klirinško depotni družbi, vložena pa je tudi že zahteva za razširitev kotacije na Ljubljanski borzi pod ustreznimi odložnimi pogoji.

Gorenje je seznanjeno z namero Gorenjske banke, da pridobljene delnice ponudi v odkup drugim vlagateljem.

Delničarji Gorenja so na 20. skupščini z dne 23. 8. 2013 potrdili izvedbo treh dokapitalizacij. Prva in druga dokapitalizacija sta bili izvedeni z denarnimi vložki in družba je z njima uspešno pridobila skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala v Sloveniji in tujini.  

Tretje dokapitalizacija zajema pretvorbo terjatev finančnih institucij, ki so bile upnice družbe na dan 20. skupščine, v delnice Gorenja. Družba si prizadeva, da bi v okviru te dokapitalizacije osnovni kapital povečalo do višine, ki je bila določena s sklepom skupščine (9.681.964,61 EUR oziroma 2.320.186 novo izdanih delnic).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 10.07.2014