Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-602/14

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 11.7.2014 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2014/31489, z dne 11.7.2014. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 92.240.139,36 EUR na 97.728.229,83 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 22.104.427 na 23.419.593 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Postopki za izdajo in registracijo novih delnic na Ljubljanski in Varšavski borzi so v teku.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 14.07.2014