Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-7/14

GORENJE, d.d., Velenje

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je dne 16.7.2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-5/2014-5 z dne 15.7.2014 o potrditvi prospekta za uvrstitev 1.005.020 navadnih kosovnih delnic v nematerializirani obliki na ime GRVG v trgovanje na organiziranem trgu. Delnice bodo uvrščene tudi na Varšavsko borzo.

Prospekt za uvrstitev delnic GRVG v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 16.07.2014