Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-700/14

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o prvi seji nadzornega sveta Gorenja

Za predsednika nadzornega sveta v novem mandatu izvoljen Marko Voljč

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 20. avgust 2014 - Danes je potekala konstitutivna seja novega nadzornega sveta Gorenja, d.d., na kateri so člani nadzornega sveta za predsednika nadzornega sveta izvolili Marka Voljča. Za namestnike so izvolili Krešimirja Martinjaka, Bernarda C. Pasquierja in Uroša Slavinca. Tako predsednik nadzornega sveta kot namestniki predsednika so bili izvoljeni soglasno.

Na današnji seji so bile imenovane tudi komisije nadzornega sveta. Revizijsko komisijo sestavljajo Bachtiar Djalil, predsednik, Keith Charles Miles, član, Drago Krenker, član, in Aleksander Igličar, zunanji član; benchmark komisijo sestavljajo Keith Charles Miles, predsednik, in člani Bernard C. Pasquier, Corinna Claudia Graf, Toshibumi Tanimoto in Peter Kobal; kadrovsko komisijo sestavljajo Bernard C. Pasquier, predsednik, in člani Uroš Slavinec, Keith Charles Miles, Marko Voljč, Jurij Slemenik in Drago Krenker; komisijo za korporacijsko upravljanje sestavljajo Bernard C. Pasquier, predsednik, in člani Marko Voljč, Krešimir Martinjak in Peter Kobal. Predsedniki in člani komisij nadzornega sveta so bili potrjeni soglasno.

Nadzorni svet je štiriletni mandat nastopil 20. julija 2014.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 20.08.2014