Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-716/14

GORENJE, d.d., Velenje

Pričetek trgovanja z novoizdanimi delnicami tudi na Varšavski borzi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., obvešča javnost, da se bo v petek, 29.8.2014, pričelo trgovanje z novoizdanimi delnicami tudi na Varšavski borzi vrednostnih papirjev. Obvestilo se nanaša 2.320.186 novih delnic, ki sta jih v postopku povečanj osnovnega kapitala vpisali Gorenjska banka, d.d., Kranj, (1.315.166 delnic) ter IFC (delnic 1.005.020) in že kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Od 29.8.2014 dalje tako kotira vseh 24.424.613 delnic GRVG tako na Ljubljanski kot tudi na Varšavski borzi vrednostnih papirjev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 29.08.2014