Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-739/14

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje preučuje možnost izdaje obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje,  (v nadaljevanju: GORENJE, d.d.), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da družba GORENJE, d.d., v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za izdajo obveznic  pri čemer bo odločitev izdajatelja o dejanski izdaji obveznic, obliki obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Za organizacijo srečanj z investitorji je družba GORENJE, d.d. pooblastila družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana in NOVA KBM d.d. Srečanjem bo lahko sledila izdaja obveznic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 09.09.2014