Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-341/15

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Skupina Gorenje objavila revidirano letno poročilo za poslovno leto 2014

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji 6. seji, dne 22. 4. 2015, sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2014.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 24.04.2015