Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-35/16

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje načrtuje četrto izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., načrtuje četrto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti do 30 milijonov evrov, z datumom začetka obrestovanja 3. 2. 2016 in datumom zapadlosti 22. 12. 2016.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila danes, 18. 1. 2016.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja NLB d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 18.01.2016