Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-233/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava sklepov nadzornega sveta družbe in Poročila nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 12. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na  12. redni seji, ki je potekala dne 28.3.2018 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnik predhodne seje,
  • se seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-2 2018
  • sprejel revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017
  • potrdil predlog uprave za skupščino delničarjev o uporabi bilančnega dobička za leto 2017
  • sprejel Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2017.

V prilogi objavljamo Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2017.

Obvestilo bo od najkasneje 30.3.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 29.03.2018