Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-8/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Revidirano Letno poročilo 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017 skupaj z revizorjevim poročilom objavljamo v prilogi tega obvestila. Revidirano Letno poročilo družbe vključuje tudi Izjavo o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Nadzorni svet družbe je Revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2017 sprejel na 12. redni seji dne 28.3.2018.


Revidirano letno poročilo za leto 2017 je na vpogled na sedežu družbe (Dobrna 50, Dobrna) vsak delavnik med 9. in 12 uro. Poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe (www.terme-dobrna.si), od 30.3.2018 dalje vsaj 10 let (na podstrani za vlagatelje). 

Uprava
Datum: 29.03.2018