Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-503/19

GORENJE, d.o.o.

Informacija o imenovanju revizorja računovodskih izkazov družbe Gorenje, d. o. o., in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje za finančna leta 2019, 2020 in 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l. je dne, 8. 7. 2019, kot edini družbenik družbe Gorenje, d. o. o., sprejela sklep, da se za finančna leta 2019, 2020 in 2021 kot revizor računovodskih izkazov družbe Gorenje, d. o. o., in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje,  imenuje revizorska družba Mazars, družba za revizijo, d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. o. o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 08.07.2019