Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-272/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Trgovanje v letu 2019

Leto 2019 je bilo za Ljubljansko borzo zelo pestro in polno dogajanja, četudi je promet ostal na nivoju lanskega. Borza, ki je letos 26. decembra praznovala svojih 30 let obstoja, se je veselila dogodkov kot je nov vzdrževalec likvidnosti na trgu po 10 letih, vključenost slovenskih borznih družb v dva nova regionalna indeksa ADRIAprime in CEEplus ter pozitivnih rezultatov družb, ki so nedvomno botrovali k rasti vrednosti delnic, zaradi česar je indeks SBI TOP zrastel kar za 15 %.

Indeks SBITOP je zabeležil konec leta vrednost 926,1 točke. Najvišjo vrednost je dosegel 16. 12. 2019, ko je znašal 926,3 točk, najnižjo pa 4. 1. 2019, ko je znašal 801,5 točk. Prav tako smo bili priča pozitivnemu trendu pri dveh novih indeksih ADRIAprime in CEEplus.

Promet v letu 2019 je bil na nivoju leta 2018. Skupni borzni promet je znašal 329.506.363 EUR, promet brez svežnjev pa 279.323.304 EUR. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami in sicer 304.372.015, sledile so jim obveznice s 25.131.378 EUR prometa. V letu 2019 je Ljubljanska borza pridobila tudi vzdrževalca likvidnosti, ki opravlja te storitve za 4 družbe Prve kotacije, kar pozitivno vpliva na njihovo likvidnost, saj je iz tega naslova bilo opravljenega 23.521.928 EUR prometa z vsemi štirimi družbami.

Letos je bilo sklenjenih 29.208 poslov brez svežnjev, kar je za 23% manj kot leto poprej. Povprečno dnevno število poslov je znašalo 119, povprečna vrednost posameznega posla pa 9.563 EUR, ki je tako presegla povprečno vrednost posla iz leta 2018 za 2.025 EUR oziroma za 27 odstotkov.

V letu 2019 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije, s katerimi je bilo ustvarjenega 91,9 milijonov EUR prometa brez svežnjev oziroma 33 % celotnega prometa brez svežnjev ustvarjenega na borznem trgu. Drugo mesto je pripadlo delnici NLB (NLBR). S slednjimi je bilo ustvarjenega 35,2 milijonov EUR prometa brez svežnjev, kar je predstavljalo 13 % celotnega prometa brez svežnjev ustvarjenega na borznem trgu, sledile so delnice Zavarovalnice Triglav z 32 milijoni EUR oziroma 11 % celotnega borznega prometa brez svežnjev.

Pozitiven trend gibanja tečajev je botroval tudi k dvigu vrednosti celotne tržne kapitalizacije borznega trga, ki je konec leta znašala 34,9 milijard EUR, kar je 3 % več kot konec leta 2018. Tržna kapitalizacija delnic pa je znašala 7,1 milijarde EUR. Ob koncu leta je bilo v trgovanje na borznem trgu vključenih 72 vrednostnih papirjev.

Letos sta bili v trgovanje uvrščeni 2 novi obveznici s skupno vrednostjo izdaje 1,5 milijarde EUR in 2 komercialna zapisa v skupni vrednosti 53,1 milijonov EUR.

V trgovanje na MFT trgu SI ENTER je bil v letu 2019 uvrščen en komercialni zapis s skupno vrednostjo izdaje 6,8 milijona EUR. Povprečno dnevno število poslov je znašalo 1,6, povprečna vrednost posameznega posla pa 5.661 EUR.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 30.12.2019