Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-286/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Razdelitev delnic CICG

Zaradi razdelitve delnic z oznako CICG, izdajatelja Cinkarne Celje, d.d., Celje se z dnem 16. 8. 2022 pod odložnim pogojem v trgovalnem sistemu Xetra T7® spremeni število delnic izdajatelja, in sicer se število poveča iz 807.977 kosovnih delnic na 8.079.770 kosovnih delnic. Izpolnitev odložnega pogoja bo borza preverila na dan povečanja v trgovalnem sistemu, 16. 8. 2022, in o tem obvestila javnost.

Izdajatelj je borzi posredoval podatek o presečnem datumu, ki je določen za izvedbo razdelitve kosovnih delnic izdajatelja, in sicer je le-ta petek, 12. 8. 2022. To pomeni, da bo prvi trgovalni dan po izvedbi razdelitve delnic CICG v razmerju 1 : 10, torek, 16. 8. 2022.

Zaradi izvedbe razdelitve delnic začasna zaustavitev trgovanja z delnicami z oznako CICG ne bo potrebna. Da pa bi ob izvedbi razdelitve delnic CICG trgovanje na Ljubljanski borzi lahko potekalo nemoteno, se zaradi razdelitve kosovnih delnic izdajatelja pri izpolnitvi sklenjenih poslov dne 11. 8. 2022 in 12. 8. 2022 upošteva razdelitveno razmerje (1 : 10). To pomeni, da bo dne 11. 8. 2022 in 12. 8. 2022 trgovanje z delnicami CICG potekalo nemoteno, s količino delnic in ustreznimi tečaji pred razdelitvijo delnic. Ljubljanska borza pa bo za potrebe izpolnitve sklenjenih poslov posredovala KDD podatke na način, da bo pri vsakem sklenjenem poslu količina pomnožena z mnogokratnikom iz razdelitvenega razmerja (10), tečaj pa deljen z mnogokratnikom iz razdelitvenega razmerja (10).

Ob tem bi vas želeli še posebej opozoriti na posebnosti in spremembe pri trgovalnem režimu z delnico CICG v prihodnjih dneh:

  • Dne 10. 8. 2022 bo zadnji dan, ko bosta trgovanje in poravnava poslov potekala povsem nespremenjeno.
  • Na dneva 11. ter 12. 8. 2022 bo trgovanje potekalo brez sprememb, vendar pa bodo vsi posli sklenjeni v teh dneh poravnani ob upoštevanju delitvenega razmerja. Navedeno pomeni, da pri javnem prikazu tečaja, naročil ter poslov ne bo nobenih sprememb, vendar pa posli ne bodo poravnani kot bodo sklenjeni ter javno prikazani, temveč bosta cena na delnico ter količina delnic prilagojena (1:10). Navedeno v ničemer ne vpliva na ekonomsko vsebino sklenjenih poslov, enak delež v kapitalu izdajatelja bo izmenjan za enako kupnino.
  • Dne 16. 8. 2022 bo trgovanje in poravnava poslov potekala po novem režimu. Količina delnic na trgu bo povečana, njihov tečaj pa znižan (deljen z 10). Borza bo izbrisala vsa naročila vnesena pred tem dnem, torej bo knjiga naročil ob začetku trgovanja dne 16. 8. prazna.
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 10.08.2022