Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-602/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 15.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  180 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.928,00 EUR, kar predstavlja 0,0100% vseh delnic in  0,0100%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 16.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  205 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.168,00 EUR, kar predstavlja 0,0114% vseh delnic in  0,0114%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.333.994 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,3641% vseh delnic in 74,3641% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 19.09.2022