Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-614/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o podaljšanju veljavnosti zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s sporočilom za javnost z dne 24.06.2022, objavljenim na portalu SEOnet, in sicer da je družba SALUS, Veletrgovina, d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus, 24.06.2022 oddala zavezujočo ponudbo za nakup poslovnih deležev v skupni višini 75% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. ("Farmadent"), z nakupno opcijo za nakup preostalih poslovnih deležev v skupni višini 25% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, oziroma alternativno za nakup poslovnih deležev v skupni višini 100% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, Salus sporoča, da potekajo pogajanja in da je veljavnost zavezujoče ponudbe do 19.10.2022 do 15h, pod pogojem, da se v tem roku dokončno uskladi in podpiše pogodba o prodaji in prenosu poslovnih deležev.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26.09.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 26.09.2022