Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-801/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 6.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila 270 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 13.416,00 EUR, kar predstavlja 0,0151% vseh delnic in  0,0151%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 7.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  489 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 20.692,20 EUR, kar predstavlja 0,0273% vseh delnic in  0,0273%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.319.790 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,5723% vseh delnic in 73,5723% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 08.12.2022