Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-29/24

CETIS, d. d., Celje

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za leto 2023

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023.

 

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji 23. aprila 2024 in ju sprejel.

 

SKUPINA CETIS LETO 2023 SKLENILA USPEŠNO

 

Po uspešno zaključenem poslovnem letu 2022 so se v letu 2023 nakopičile izredne geopolitične, gospodarske in z naravnimi nesrečami povezane okoliščine, ki so krojile zahtevno leto. Kljub omenjenim izzivom je Skupina CETIS v letu 2023 uspela ustvariti višje prihodke od prodaje, in sicer v višini 125,4 milijona evrov, in 18,3 milijona evrov čistega dobička. Družba CETIS d.d. pa je leto 2023 sklenila s 68,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega je 71 odstotkov ustvarila v tujini, in s 16,3 milijona evrov čistega dobička.

 

V Sloveniji se je nadaljeval trend množične zamenjave vseh dokumentov, povečalo pa se je tudi število izdanih tahografskih kartic. Slovenska osebna izkaznica, ki je bila marca lani nagrajena s prestižno nagrado za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda v okviru specializirane konference High Security Printing EMEA v Abu Dabiju, je prejela še štiri druge nagrade, med drugim tudi zlato nacionalno nagrado za inovacije 2023.

 

Večje projekte na področju varnostnih tiskovin in rešitev za upravljanje identitete ter izdajo dokumentov smo lani uspešno izvedli v 33 državah v Evropi, Latinski Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Z naložbami v razširitev strojnega parka in optimizacijo smo povečali zmogljivost, kakovost, storilnost in avtomatizacijo. Za domače in tuje kupce smo razvijali nove in nadgrajevali obstoječe varnostne dokumente in rešitve.

 

Na 10.000 m2  strehe naše poslovne stavbe smo postavili sončno elektrarno z zmogljivostjo 1,4 MW, s katero bomo pokrili do 20 odstotkov naših potreb po električni energiji in ki predstavlja pomemben korak pri naših prizadevanjih na področju trajnostnega razvoja.

 

Skladno s strateškim načrtom ostajamo poleg Slovenije in evropskih trgov osredotočeni na trge Afrike, Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda in Azije ter nadgradnjo izdelkov s celovitimi rešitvami za upravljanje identitete in izdajo dokumentov, s katerimi vladam po vsem svetu pomagamo izboljševati njihove storitve.

 

Poročilo je v zahtevani uradni evropski enotni elektronski obliki (ESEF), skladno z določbo 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

 

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Upravni odbor
Datum: 29.04.2024